Posts Tagged ‘Sint Maarten’

Vanaf vandaag 200 jaar Koninkrijk

woensdag, januari 27th, 2016

Is de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in Nederland nu langzamerhand wel voorbij, op Curaçao zou de viering vandaag moeten beginnen. Het is op 27 januari namelijk precies 200 jaar geleden dat namens Nederland een nieuwe gouverneur, Albert Kikkert, met Zr. Ms. de Prins van Oranje de Curaçaose Annabaai binnenvoer.

De Annabaai rond 1900

De Annabaai rond 1900

Daarna zou het nog krap anderhalve maand duren, tot 4 maart 1816, eer de eilanden overzee weer officieel in Nederlandse handen kwamen, nadat ze sinds 1807 door de Engelsen waren bestuurd. Vanaf het bordes van het Gouverneurspaleis aanschouwde de gouverneur samen met de voltallige Raad het strijken van de Engelse en het hijsen van de Nederlandse vlag. Terug naar www.DitzSchrijft.nl

Staaltje van Nederlandse onkunde

maandag, januari 11th, 2016
En dit is wel een foto van Bonaire, namelijk het Gotomeer.

En dit is wel een foto van Bonaire, namelijk het Gotomeer.

Dat Nederlanders weinig weten van de eilanden overzee, was al lang bekend. Maar dat een regionale krant het presteert om in één bericht drie eilanden op één hoop te gooien, is wel een heel sterk staaltje van onkunde: Nieuwe directeur Bonaire

Gelukkig kreeg ik vandaag ook een berichtje van de Stichting Nationale Parken Bonaire en weet ik dus dat de man uit dit krantenbericht inderdaad op Bonaire gaat werken (een overzeese gemeente van Nederland). Maar de foto van een Sint-Maartens strand en de zinsnede “…wordt hij verantwoordelijk voor het beheer van de twee nationale parken op Aruba.” zet de argeloze lezer wel op het verkeerde been. Sint-Maarten ligt ongeveer 900 kilometer noordelijk van Bonaire en is een zelfstandig land binnen ket koninkrijk der Nederlanden, net als Aruba trouwens, dat – schat ik – 150 kilometer verderop ligt. Ach, het zijn de voormalige Antilliaanse eilanden maar….  Terug naar www.DitzSchrijft.nl

 

Politie NL werkt toch samen met Sint Maarten

zondag, augustus 30th, 2015

Het spande erom: Sint Maarten was woedend omdat de Nederlandse politiechef elke samenwerking met de Sint-Maartense politie afwees. De politie zou te corrupt zijn voor samenwerking. Dat was tegen het zere been van Sint Maarten. Na spoedoverleg in Nederland kreeg Sint Maarten zijn zin: er wordt gewoon samengewerkt. Waarom Sint Maarten dat zo belangrijk vindt. lees je in mijn interview met de minister van justitie, Dennis Richardson: interview Richardson Trouw.

Terug naar www.DitzSchrijft.nl

Is Sint-Maarten corrupt?

donderdag, augustus 20th, 2015

Er is weer gedoe in de pers over Sint-Maarten. Zodra het woord corruptie valt, zijn de media er als de kippen bij, voor ander, “gewoon” nieuws is zelden plaats.

Trouw verzocht mij om de Sint-Maartense dennis richardsonminister van justitie, Dennis Richardson, te interviewen over de rel die is ontstaan. Lees dat interview plus een artikel van Han Koch dat op dezelfde pagina stond: trouw 20 aug 2015.

Terug naar www.DitzSchrijft.nl

Sint Maarten is boos

woensdag, oktober 9th, 2013

Sint Maarten is boos omdat de Rijksministerraad aan de gouverneur opdracht heeft gegeven om een onderzoek in te stellen naar mogelijke corruptie. “Maar dat onderzoek zouden we zelf al doen”, vertelt minister van justitie Dennis Richardson. Ik interviewde hem voor het dagblad Trouw en daarin uit hij zijn ongenoegen over de gang van zaken.

“Volgens het Statuut van het koninkrijk moet de koninkrijksregering aantonen dat er voldoende aanleiding is om in te grijpen; bijvoorbeeld wanneer de instituten op het eiland falen en Sint Maarten zelf niet werkt aan een oplossing. Maar dat doen we wel. We werken aan een eigen doorlichting en vroegen Transparency International om afzonderlijk onderzoek. Verder heb ik voorgesteld om grote overheidsopdrachten niet meer zonder nader onderzoek te verstrekken, zodat corruptie geen kans krijgt.”                                   Zie: interview Richardson   Terug naar DitzSchrijft.nl

Koninkrijksjeugdparlement

donderdag, september 19th, 2013

Nederlanders weten weinig van de koninkrijksdelen overzee. Alleen bij corruptie, politieke schandalen of orkanen willen de media er wel aandacht aan besteden, maar over het algemeen laten ze de eilanden lelijk links liggen.

Het Comité Koninkrijksrelaties (www.comitekoninkrijksrelaties.org) probeert daarin onder leiding van Pieter van Vollenhoven en oud-gouverneur van de Antillen Jaime Saleh verandering te brengen. Getuige de als vanouds schaarse aandacht voor de eilanden in de media lijken ze  nog geen succes te boeken, maar misschien moeten we geduld hebben. Het comité doet namelijk erg zijn best om de jeugd erbij te betrekken en zoals we weten heeft de jeugd de toekomst.

Zo vonden er uitwisselingen plaats tussen leerlingen van Nederlandse en Curaçaose scholen en in mei 2014 vindt er een Koninkrijksjeugdparlement plaats op Sint Maarten (www.kingdomyouthparliament.org). Dan zullen vijftig jongeren van 16-23 jaar uit alle delen van het Koninkrijk bij elkaar komen en debatteren. Onderwerpen? Wat het Koninkrijk nu concreet inhoudt, vooral als het gaat om scholing, werk, cultuur en veiligheid.

Het Koninkrijksjeugdparlement is een officieel onderdeel van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Terug naar DitzSchrijft.nl