Tag archieven: St. Maarten

Eindelijk een duidelijke grens op Sint-Maarten

Het heeft een paar eeuwen geduurd, maar nu is er eindelijk een grensverdrag tussen het Franse en het Nederlandse deel van Sint Maarten. Bij het einde van de Tachtigjarige Oorlog, in 1648, kreeg Nederland het zuidelijke deel van het in 1631 op de Fransen veroverde eiland. Het verhaal wil dat de Fransen en de Nederlanders vanaf Oyster Pond een rondje om het eiland liepen en dat de grens kwam te liggen waar ze elkaar tegenkwamen. De Nederlanders liepen trager, mogelijk vanwege de drank die de Fransen hadden uitgedeeld, en kregen dus een kleiner deel: 34 van de 86 km2.

Oyster Pond, in het oosten, vormde dus de grens, maar onduidelijk was of het water Nederlands of Frans was. Dat ging zo ver dat de Franse politie een restaurant binnenviel dat een bouwvergunning van het Nederlandse deel had gekregen. Die vergunning erkenden de Fransen niet. Ruzie dus.

Daaraan kwam op Eerste Pinksterdag een einde. toen premier Silvia Jacobs van Sint-Maarten en de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin een grensverdrag tekenden. De grens is nu duidelijk vastgelegd. Terug naar DitzSchrijft

Caribische gulden komt eraan

Nog een dik jaar en dan krijgen de eilanden Curaçao en Sint Maarten eindelijk een “eigen” gulden: de Caribische gulden. De huidige, Antilliaanse, gulden werd in 1952 geïntroduceerd en was betaalmiddel op alle zes Antilliaanse eilanden. Eerst scheidde Aruba zich af, in 1986. Dat eiland kreeg de Aruba florin. Toen in 2010 Saba, Sint Eustatius en Bonaire een soort gemeentes van Nederland werden, werd daar de Amerikaanse dollar het betaalmiddel. Sint Maarten en Curaçao, sinds 2010 beide een autonoom land, hielden de Antilliaanse gulden. Maar daarin komt dus verandering. Hoe het geld eruit komt te zien, is nog niet bekend. Hopelijk krijgen de eilanden duidelijker te onderscheiden munten dan de euromunten. Het was juist zo fijn om op Curaçao met munten te betalen die geen twijfel laten bestaan over hun waarde. Wel is bekend dat de munten een waarde van 1, 5, 10, 25 en 50 cent en van 1 en 5 gulden krijgen. De flappen volgen de internationale waardes: 10, 20, 50, 100 en 200 gulden. Dat zal even wennen worden.

Terug naar DitzSchrijft

Sint Maarten is boos

Sint Maarten is boos omdat de Rijksministerraad aan de gouverneur opdracht heeft gegeven om een onderzoek in te stellen naar mogelijke corruptie. “Maar dat onderzoek zouden we zelf al doen”, vertelt minister van justitie Dennis Richardson. Ik interviewde hem voor het dagblad Trouw en daarin uit hij zijn ongenoegen over de gang van zaken.

“Volgens het Statuut van het koninkrijk moet de koninkrijksregering aantonen dat er voldoende aanleiding is om in te grijpen; bijvoorbeeld wanneer de instituten op het eiland falen en Sint Maarten zelf niet werkt aan een oplossing. Maar dat doen we wel. We werken aan een eigen doorlichting en vroegen Transparency International om afzonderlijk onderzoek. Verder heb ik voorgesteld om grote overheidsopdrachten niet meer zonder nader onderzoek te verstrekken, zodat corruptie geen kans krijgt.”                                   Zie: interview Richardson   Terug naar DitzSchrijft.nl