Sint Maarten is boos

Sint Maarten is boos omdat de Rijksministerraad aan de gouverneur opdracht heeft gegeven om een onderzoek in te stellen naar mogelijke corruptie. “Maar dat onderzoek zouden we zelf al doen”, vertelt minister van justitie Dennis Richardson. Ik interviewde hem voor het dagblad Trouw en daarin uit hij zijn ongenoegen over de gang van zaken.

“Volgens het Statuut van het koninkrijk moet de koninkrijksregering aantonen dat er voldoende aanleiding is om in te grijpen; bijvoorbeeld wanneer de instituten op het eiland falen en Sint Maarten zelf niet werkt aan een oplossing. Maar dat doen we wel. We werken aan een eigen doorlichting en vroegen Transparency International om afzonderlijk onderzoek. Verder heb ik voorgesteld om grote overheidsopdrachten niet meer zonder nader onderzoek te verstrekken, zodat corruptie geen kans krijgt.”                                   Zie: interview Richardson   Terug naar DitzSchrijft.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *