Tag archieven: Tula

Tula een held? Tuurlijk…

Vanochtend op de radio een item over Tula, die vandaag op Curaçao wordt gerehabiliteerd. Ik had er nooit bij stilgestaan dat niet iedereen de leider van de slavenopstand van 1795 als een held beschouwde en dat dus rehabilitatie nodig is. Merkwaardig. Wie zijn gesprek heeft gelezen met pater Schinck, twee dagen na het begin van de opstand, kan toch alleen maar met hem meevoelen.

Enkele citaten: “Wij zijn al te zeer mishandelt, wij zoeken niemand kwaad te doen, maar zoeken onze vrijheid, de fransche negers hebben hunne vrijdom bekoomen, Holland is ingenomen door de franschen, vervolgens moeten wij ook hier vrij zijn;”

In 2012 werd de opstand van Tula nagespeeld op Curaçao

“Heer Pater, komen alle menschen niet voort uit één vader Adam en Eva? Heb ik kwalijk gedaan dat ik 22 van mijne medebroeders verlost hebbe uit de boeijens, waar in zij onregtvaardig geworpen waren? […] Als iemand van ons gestraft wierd, wierd hem telkens tegengeworpen ‘gij zoekt ook uw vrijheid? Eens werd ik vastgebonden. Ik riep zonder ophouden genaade voor een armen slaaf, tot den laatsten losgemaakt zijnde, golfde ’t bloed uit mijne mond, ik wierp mij op den knieën . Ik viel op mijn knien en riep tot God: Oh Goddelijke Majesteit! O suijverste Geest! Is ’t dan Uwen wil dat wij zoo mishandelt worden? Ach Pater, men draagt meer zorg voor een beest, als een beest een been breekt, t wordt geneezen.”

De slaven “vallen aan”. Let op de camera in het midden.

Vandaag 228 jaar geleden kwam er op gruwelijke wijze een einde aan zijn leven. Tula een held? Natuurlijk, geen twijfel mogelijk.

Terug naar DitzSchrijft

Eerherstel voor Tula

Curaçao reageerde verheugd op de beslissing van de Nederlandse regering om de slaaf Tula eerherstel te geven, bijna 230 jaar na dato. Op 3 oktober 1795 werd deze slaaf, aanvoerder van de slavenopstand van 1795, ter dood gebracht. Daaraan gingen twee weken van harde ondervragingen en foltering vooraf.

Deze monumenten staan langs de route die de opstandige slaven op 17 augustus namen van landhuis Knip naar de stad.

Ter afschrikking moest dit een zeer pijnlijke dood worden. Tula werd eerst geradbraakt, vervolgens ‘in het aangezicht geblakerd’, waarna onthoofding volgde. Zijn kompaan Bastiaan Carpata werd nog erger gestraft, dat wil zeggen dat hij eerst moest toekijken hoe Tula dit doodvonnis onderging voor hem hetzelfde lot wachtte.

In totaal werden 29 slaven geëxecuteerd. De executie vond plaats bij het Rif. Daar herinnert een bronzen beeldengroep van Nel Simon aan de vrijheidsstrijders van weleer.

De opstand van 17 augustus 1795 heeft het leven gekost aan zo’n honderd slaven, drie blanken en een vrije mulat.

Terug naar DitzSchrijft

Tula herdacht

Tula film

Een vermoeide “slaaf” tijdens de opnames voor de film Tula, the Revolt (2012)

Vandaag wordt op Curaçao de opstandige slaaf Tula herdacht, in 1795 een van de leiders van de grote slavenopstand. In Nederland is het verhaal van deze opstand nog weinig bekend, al is er inmiddels wel een drietal steden met een straat die naar hem is vernoemd.

Terug naar www.DitzSchrijft.nl

Porto Marie

Porto MarieOp zondag 8 september 2013 presenteerde Uitgeverij In de Knipscheer enkele nieuwe boeken. Daaronder viel ook het boek Porto Marie van wijlen Els Langenfeld. Eerder dit jaar had het Curaçaose publiek in de Mongui Maduro Bibliotheek al kennis kunnen nemen van Porto Marie, waarin Langenfeld drie historische, zeer lezenswaardige verhalen vertelt over de plantage Porto Marie. De auteur overleed tien dagen later aan kanker, op 9 jun i 2013.

Els Langenfeld dacht genuanceerd over de slavernij op Curaçao, wat haar niet door iedereen in dank werd afgenomen. Maar zij baseerde haar mening op archiefstukken, waar zij als geen ander in thuis was. Kort voor haar overlijden interviewde ik haar over dit boek en haar ideeën over slavernij voor het dagblad Trouw: Els Langenfeld Trouw 1  Els Langenfeld Trouw2  Terug naar DitzSchrijft.nl

1795 Slavenopstand Curaçao

Vandaag wordt op Curaçao de Grote Slavenopstand van 1795 herdacht. Morgen (en zondag 25 augustus) zal voor de 15e keer de jaarlijkse ‘Ruta Tula’ worden gelopen, een herdenkingstocht langs historische plekken van deze opstand, waarvan Tula de leider was. Daaraan zal ongetwijfeld ook Giovanni Abath weer deelnemen, die in de speelfilm Tula the Revolt (2013) een van de leiders van de opstand speelt.

Opname van de film Tula The Revolt, november 2012

Opname van de film Tula The Revolt met acteur Derek de Lint, november 2012.

Het uitkomen van deze film is belangrijk, omdat op die manier meer Nederlanders kennis kunnen nemen van hun gezamenlijke geschiedenis.

Voor de achtergronden van deze opstand, zie mijn artikel over de film in Trouw:                         Artikel Tula inTrouw

Terug naar DitzSchrijft.nl